Sản phẩm

 • 0 out of 5

  SỢI DTY

  Tên sản phẩm: Sợi màu Polyester đàn hồi thấp DTY

  Quy cách: 150D, 300D

  Nguyên liệu chủ yếu: Sợi dài Polyester

  Nhuộm màu: nhuộm cuộn

  Màu sắc: Quy cách 150D hàng có sẵn trong kho như bảng màu, hiện đang có 842 màu sắc

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 100D/36F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 100D/36F/1

  Quy cách: 100D/36F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 1200D/288F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 1200D/288F/1

  Quy cách: 1200D/288F/1

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/144F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/144F/1

  Quy cách: 150D/144F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/144F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/144F/2

  Quy cách: 150D/144F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/36F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/36F/1

  Quy cách: 150D/36F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191    094628 9191    0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/48F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/48F/1

  Quy cách: 150D/48F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963 917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/48F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/48F/2

  Quy cách: 150D/48F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/72F/3

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/72F/3

  Quy cách: 150D/72F/3

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/96F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/96F/1

  Quy cách: 150D/96F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/96F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/96F/2

  Quy cách: 150D/96F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 200D/72F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 200D/72F/1

  Quy cách: 200D/72F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747