Sản phẩm

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 200D/96F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 200D/96F/1

  Quy cách: 200D/96F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 225D/72F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 225D/72F/2

  Quy cách: 225D/72F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/144F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/144F/1

  Quy cách: 300D/144F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/144F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/144F/2

  Quy cách: 300D/144F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/72F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/72F/1

  Quy cách: 300D/72F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/72F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/72F/2

  Quy cách: 300D/72F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/96F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/96F/1

  Quy cách: 300D/96F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/96F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/96F/2

  Quy cách: 300D/96F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/96F/3

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/96F/3

  Quy cách: 300D/96F/3

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/96F/4

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/96F/4

  Quy cách: 300D/96F/4

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 450D/144F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 450D/144F/1

  Quy cách: 450D/144F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 450D/144F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 450D/144F/2

  Quy cách: 450D/144F/2

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747