Sợi DTY

 • 0 out of 5

  SỢI DTY

  Tên sản phẩm: Sợi màu Polyester đàn hồi thấp DTY

  Quy cách: 150D, 300D

  Nguyên liệu chủ yếu: Sợi dài Polyester

  Nhuộm màu: nhuộm cuộn

  Màu sắc: Quy cách 150D hàng có sẵn trong kho như bảng màu, hiện đang có 842 màu sắc

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 100D/36F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 100D/36F/1

  Quy cách: 100D/36F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 1200D/288F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 1200D/288F/1

  Quy cách: 1200D/288F/1

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/144F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/144F/1

  Quy cách: 150D/144F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/144F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/144F/2

  Quy cách: 150D/144F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/36F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/36F/1

  Quy cách: 150D/36F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191    094628 9191    0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/48F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/48F/1

  Quy cách: 150D/48F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963 917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/48F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/48F/2

  Quy cách: 150D/48F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/72F/3

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/72F/3

  Quy cách: 150D/72F/3

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/96F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/96F/1

  Quy cách: 150D/96F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 150D/96F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 150D/96F/2

  Quy cách: 150D/96F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 200D/72F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 200D/72F/1

  Quy cách: 200D/72F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 200D/96F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 200D/96F/1

  Quy cách: 200D/96F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 225D/72F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 225D/72F/2

  Quy cách: 225D/72F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/144F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/144F/1

  Quy cách: 300D/144F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/144F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/144F/2

  Quy cách: 300D/144F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/72F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/72F/1

  Quy cách: 300D/72F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/72F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/72F/2

  Quy cách: 300D/72F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/96F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/96F/1

  Quy cách: 300D/96F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/96F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/96F/2

  Quy cách: 300D/96F/2 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/96F/3

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/96F/3

  Quy cách: 300D/96F/3

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 300D/96F/4

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 300D/96F/4

  Quy cách: 300D/96F/4

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 450D/144F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 450D/144F/1

  Quy cách: 450D/144F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 450D/144F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 450D/144F/2

  Quy cách: 450D/144F/2

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 450D/72F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 450D/72F/1

  Quy cách: 450D/72F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 450D/72F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 450D/72F/2

  Quy cách: 450D/72F/2

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 450D/96F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 450D/96F/1

  Quy cách: 450D/96F/1 

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 450D/96F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 450D/96F/2

  Quy cách: 450D/96F/2

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 600D/288F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 600D/288F/1

  Quy cách: 600D/288F/1

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 75D/36F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 75D/36F/1

  Quy cách: 75D/36F/1

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 75D/72F/1

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 75D/72F/1

  Quy cách: 75D/72F/1

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

 • 0 out of 5

  SỢI DTY 75D/72F/2

  Tên sản phẩm: Sợi Polyester DTY 75D/72F/2

  Quy cách: 75D/72F/2

  Nguyên liệu chủ yếu: POY

  Nhuộm màu: Dệt, Nhuộm, Đan 

  Màu sắc: Trắng

  Giá: Call 094235 9191  –  094628 9191 –   0963917747

Công dụng sản phẩm

Dùng làm vật liệu trong công nghiệp dệt vải sản xuất hàng may mặc cao cấp.

Thông số kỹ thuật Sợi polyester DTY 150/48 NIM:

Chỉ tiêu Đơn vị Loại AA Loại A
   Độ lệch độ mảnh so với quy cách % +2.5 +3.0
   Hệ số biến thiên của độ mảnh % ≤ 0.8 ≤ 1.5
   Cường lực tại thời điểm đứt g/den >4.2 >3.7
   Độ giãn dài tại thời điểm đứt % M1+3.0 M1+4.0
   Độ co trong nước sôi (100oC) % M2+0.8 M2+0.9
   Độ co nếp gấp % M3+3.0 M3+4.0
   Hệ số biến thiên của độ co nếp gấp % ≤ 10 ≤ 12
   Số đốt trên chiều dài 1m Knot/m M4+10 M4+15
   Độ lên dầu % M5+0.8 M5+1.0
   Cấp độ nhuộm Grade >4 >4
   Khối lượng Kg 5.0+0.2 >4.0
   Ngoại quan P P
   Dệt nhuộm P P

Ghi chú:

 • Các giá trị M1, M2, M3, M4, M5 tuỳ theo yêu cầu khách hàng.
 • Khoảng dao động thường của các giá trị như sau:
  • M1 = 21-25
  • M2 = 4-8
  • M3 = 10-35
  • M4 = 0-10 (NIM)
  • M4 = 50-60 (SIM)
  • M4 = 100-120 (HIM)
  • M5 = 2-3.5
 • P: Đạt; F: Lỗi.
 • Những quy cách khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên bán hàng của chúng tôi.
 • Ngoài ra, Công ty chúng tôi cũng cung cấp các loại sợi nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan theo nhu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật Sợi DTY 75/36 NIM:

Chỉ tiêu Đơn vị Loại AA Loại A
   Độ lệch độ mảnh so với quy cách % +2.5 +3.0
   Hệ số biến thiên của độ mảnh % ≤ 0.8 ≤ 1.5
   Cường lực tại thời điểm đứt g/den >4.2 >3.7
   Độ giãn dài tại thời điểm đứt % M1+3.0 M1+4.0
   Độ co trong nước sôi (100oC) % M2+0.8 M2+0.9
   Độ co nếp gấp % M3+3.0 M3+4.0
   Hệ số biến thiên của độ co nếp gấp % ≤ 10 ≤ 12
   Số đốt trên chiều dài 1m Knot/m M4+10 M4+15
   Độ lên dầu % M5+0.8 M5+1.0
   Cấp độ nhuộm Grade >4 >4
   Khối lượng Kg 5.0+0.2 >4.0
   Ngoại quan P P
   Dệt nhuộm P P

Ghi chú:

 • Các giá trị M1, M2, M3, M4, M5 tuỳ theo yêu cầu khách hàng.
 • Khoảng dao động thường của các giá trị như sau:
  • M1 = 21-25
  • M2 = 4-8
  • M3 = 10-35
  • M4 = 0-10 (NIM)
  • M4 = 50-60 (SIM)
  • M4 = 100-120 (HIM)
  • M5 = 2-3.5
 • P: Đạt; F: Lỗi.
 • Những quy cách khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên bán hàng của chúng tôi.

 Gói giao hàng nhanh: Nhận hàng trong khoảng 8h-12h, những đơn hàng sau giờ yêu cầu sẽ được giao trong ngày kế tiếp.

Gói siêu tốc: Giao hàng trong vòng 1h-3h kể từ khi nhận được đơn hàng. Thời gian nhận hàng từ 8h-15h.

Gói qua ngày: Hàng hóa được giao trong ngày kế tiếp sau khi nhận hàng (12h-36h).

Gói tiết kiệm: Hàng hóa được giao trong vòng 2-3 ngày kể từ khi nhận hàng.

Gói ban đêm: Giao hàng trong vòng 1h-3h kể từ khi nhận được đơn hàng. Thời gian nhận hàng từ 18h-21h.

 

Những quy trình minh bạch phía trên sẽ giúp quý khách phần nào yên tâm về chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa tại Proship.vn. Hãy để Rinixtex san sẻ gánh nặng cùng quý khách hàng trong bước đường phát triển doanh nghiệp.

Quý khách đặt cọc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản :

Công ty TNHH Rinixtex International Trading
Số tài khoản : 115002690744 tại NH TMCP Công Thương VN-CN TP.HCM